Μενού

Ανώνυμος

Μπαμπά, μπορεί να χτιστεί ο σοσιαλισμός σε μία μόνο χώρα; Nαι, αλλά μετά
πρέπει να βρούμε άλλη για να ζήσουμε .


Αφήστε μια απάντηση