Μενού

Wiston Churchill

Πολιτική είναι η ικανότητα να προλέγεις τι θα γίνει τον επόμενο χρόνο και μετά
να εξηγείς γιατί δεν έγινε .


Αφήστε μια απάντηση