Μενού

Κικέρων

Όλες οι τέχνες κατατείνουν στην εξύψωση του ανθρώπινου γένους, έχουν δε μεταξύ
τους έναν κοινό δεσμό και μία εξ αίματος συγγένεια, μπορώ να πω.


Αφήστε μια απάντηση