Μενού

Μωάμεθ

Το μελάνι του λόγιου είναι πιο ιερό από το αίμα του μάρτυρα .


Αφήστε μια απάντηση