Μενού

Ferenc Takacs

Σε κάποιο βαθμό, όλοι μας είμαστε ειδωλολάτρες. Αντιμετωπίζουμε τα μηχανήματα
(υπολογιστές, αυτοκίνητα κ.λπ.) λες και έχουν δική τους προσωπικότητα επειδή δεν
μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργούν.


Αφήστε μια απάντηση