Μενού

JANOR LANIER

Το μεγαλύτερο έγκλημα του Μαρξισμού δεν ήταν ότι πολλά απ’ όσα υποστήριζε
αποδείχθηκαν λανθασμένα, αλλά ότι προέβαλε τον εαυτό του ως την πλήρη, απόλυτη
και αδιαμφισβήτητη αλήθεια. Σήμερα, το ίδιο λάθος επαναλαμβάνεται από όλους τους
φανατικούς οπαδούς της ιδέας ότι ο υπολογιστής μπορεί να δώσει απαντήσεις σε όλα
τα ερωτήματα της ανθρωπότητας και να αποφασίσει για το μέλλον της.


Αφήστε μια απάντηση