Μενού

Ray Elsey

Έχω την εντύπωση ότι στόχος όσων ασχολούνται επιχειρηματικά με το Internet είναι
να κατασκευαστούν ένα μαγικό μηχάνημα που θα ρουφά αυτόματα τα χρήματα του
κοινού και θα τους τα παραδίδει με το πάτημα ενός κουμπιού. Δεν αντιμετωπίζουν
τους πελάτες τους ως ανθρώπινα όντα και κατά βάθος δεν θέλουν να έχουν καμία
σχέση μαζί τους.


Αφήστε μια απάντηση