Μενού

Αμπρόουζ Μπιρς

Πίστη: πεποίθηση χωρίς στοιχεία σε κάτι που λέει κάποιος ο οποίος μιλάει χωρίς
να ξέρει , για πράγματα που δεν ελέγχονται.


Αφήστε μια απάντηση