Μενού

Μιγέλ δε Ουναμούνο

Η ζωή είναι αμφιβολία και η πίστη χωρίς αμφιβολία δεν είναι τίποτα άλλο παρά
μόνο θάνατος.


Αφήστε μια απάντηση