Μενού

Αρτουρ Σοπενχάουερ

Το χρήμα είναι η ανθρώπινη ευτυχία στην αφηρημένη της μορφή. Οπότε αυτός που δεν
μπορεί πλέον να απολαύσει την ευτυχία στην απτή της μορφή, αφοσιώνεται
ολοκληρωτικά στο χρήμα.


Αφήστε μια απάντηση