Μενού

Λαβατερ

Οι φιλάργυροι πλουτίζουν κάνοντας το φτωχό, οι δε άσωτοι φτωχαίνουν κάνοντας τον
πλούσιο.


Αφήστε μια απάντηση