Μενού

Λόρδος Ακτον

Το ζήτημα που διατρέχει τους αιώνες και για το οποίο πρέπει να γίνει μάχη αργά η
γρήγορα, είναι οι λαοί ενάντια στις τράπεζες.


Αφήστε μια απάντηση