Μενού

Μενσιος

Όσο βαρύτερο είναι το χρηματοκιβώτιο του φιλάργυρου, τόσο ελαφρύτερη η λύπη των
κληρονόμων του.


Αφήστε μια απάντηση