Μενού

Ρασελ Λονγκ

Το παραθυράκι στη φορολογία είναι αυτό που ωφελεί τον άλλο. Αν ωφελεί εσένα, το
λέμε φορολογική μεταρρύθμιση.


Αφήστε μια απάντηση