Μενού

Σόφι Τάκερ

Μέχρι τα 18 του ένα κορίτσι χρειάζεται καλούς γονείς, από τα 18 ώς τα 35
χρειάζεται καλή εμφάνιση, από τα 35 ώς τα 55 χρειάζεται καλή προσωπικότητα και
από τα 55 και μετά χρειάζεται μετρητά.


Αφήστε μια απάντηση