Μενού

Συρος

Ο φιλάργυρος στερείται τόσο εκείνων που έχει, όσο ακριβώς και εκείνων που δεν
έχει.


Αφήστε μια απάντηση