Μενού

Τζιμ Ρον

Ο χρόνος είναι πιο σημαντικός από το χρήμα. Μπορείς να αποκτήσεις περισσότερα
χρήματα, άλλα δεν μπορείς να αποκτήσεις περισσότερο χρόνο.


Αφήστε μια απάντηση