Μενού

Ξόδιλος Αθανάσιος

Ξόδιλος, Αθανάσιος (Βυτίνα Γορτυνίας, 1780 – Κιονόβιο Βεσσαραβίας, μετά το 1846)
Φιλικός και απομνημονευματογράφος. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1820, πήρε τον ανώτερο βαθμό του «ιερέα» και αναδείχθηκε σ’ ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της, μεριμνώντας για τη στρατολόγηση αγωνιστών και προμηθεύοντας με πολεμοφόδια για την Επανάσταση τον Αλεξ. Υψηλάντη. Διέθεσε όλη τη σημαντική περιουσία του για την Επανάσταση, με αποτέλεσμα να υποφέρει οικονομικά αργότερα. Έγραψε απομνημονεύματα που περιέχουν διαφωτιστικές πληροφορίες για τη Φιλική Εταιρεία και για τα γεγονότα στη Βεσσαραβία και τη Μολδαβία κατά το 1821 στα οποία και ο ίδιος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο.


Αφήστε μια απάντηση