Μενού

Ο Νόμος του Muir

Όταν προσπαθούμε να απομονώσουμε κάτι, ανακαλύπτουμε ότι είναι ενωμένο με το
σύμπαν.


Αφήστε μια απάντηση