Μενού

Ο βασικός κανόνας του Jaffe

Υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι αδύνατον να τα ξέρεις – αλλά είναι αδύνατον
να ξέρεις ποια είναι αυτά τα πράγματα.


Αφήστε μια απάντηση