Μενού

Το αξίωμα του Ducharm

Αν κανείς κοιτάξει το πρόβλημά του από κοντά, θα διαπιστώσει ότι και ο ίδιος
αποτελεί μέρος του προβλήματος.


Αφήστε μια απάντηση