Μενού

Κοράλλι

Το κοράλλι δημιουργείται από τον σκελετό μικροσκοπικών θαλάσσιων οργανισμών. Το λευκό κοράλλι συνδέεται με την ισορροπία, την ηρεμία, την προστασία, το ασφαλές ταξίδι στο νερό, την εκτίμηση προς τη φύση και με την συναισθηματική ισορροπία. Το ροζ κοράλλι είναι συνυφασμένο με την πλατωνική αγάπη, τη φιλία και την κοινότητα. Το κόκκινο κοράλλι αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, το πάθος, τη ρομαντική αγάπη, τη σοφία, την αισιοδοξία και τον ενθουσιασμό. Το μαύρο κοράλλι αναδίδει γαλήνη και ειρήνη ενώ απορροφά την αρνητική ενέργεια. Τα γνήσια κοράλλια έχουν σκελετό και περίδερμα ασβεστολιθικό. Σε αυτά περιλαμβάνονται, εκτός των ερυθρών που ονομάζονται από το χρώμα τους ερυθρά κοράλλια και τα λεγόμενα λευκά κοράλλια, στα οποία ανήκουν τα είδη: ισιδέλλη η επιμήκης, η αμφιλία η οφθαλμοφόρος, καθώς και το μαύρο κοράλλι το λεγόμενο πληξαύρα.Τα ψευδοκοράλλια έχουν σκελετό που συνίσταται από μια κεράτινη ουσία και περιλαμβάνει το λεγόμενο ψευδομέλαν κοράλλιο.


Αφήστε μια απάντηση