Μενού

Ε 316 Ερυθορβικό νάτριο

Οργανικό αλάτι
Μορφή – Χαρακτηριστικά : Λευκό, κρυσταλλικό στερεό, που διαλύεται στο νερό.
Θα το βρούμε σε προϊόντα : Ημιδιατηρημένα και διατηρημένα προϊόντα κρέατος και ιχθυοσκευάσματα, καθώς και κατεψυγμένα και υπερκατεψυγμένα ψάρια με κοκκινωπό δέρμα.
Επιπτώσεις στην υγεία : Δεν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις από την κατανάλωση του, όταν αυτή δεν υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια.


Αφήστε μια απάντηση