Μενού

Ε 180 Λιθορουμπίνη ΒΚ

Σύνθετη χρωστική (αζώχρωμα). Μορφή – Χαρακτηριστικά : Κόκκινη σκόνη. Θα τη βρούμε σε προϊόντα : Χρησιμοποιείται μόνο για το χρωματισμό του περιβλήματος σκληρών τυριών. Επιπτώσεις στην υγεία : Δεν έχουν αναφερθεί βλαβερές συνέπειες για την υγεία μας, αφού το περίβλημα των τυριών αφαιρείται.


Αφήστε μια απάντηση