Μενού

ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΑ

Κάθε καφές χρειάζεται το δικό του χρόνο καβουρδίσματος για να αποδώσει το δυναμικό του . Στην ετοιμασία , λοιπόν , ενός χαρμανιού το καβούρδισμα καθενός ξεχωριστού καφέ προηγείται του χαρμανιάσματος .


Αφήστε μια απάντηση