Μενού

Έμβρυο 30η εβδομάδα

Θα είναι πλέον σε θέση να ξεχωρίζει τη φωνή σας ανάμεσα στους άλλος που θα
ακούει.


Αφήστε μια απάντηση