Μενού

Αμνιακό υγρό και ρόλος

Το αμνιακό υγρό ανανεώνεται κάθε τέσσερις ώρες και όλα τα εκκρίματα του μωρού
σας αποβάλλονται μέσω του πλακούντα. Το αμνιακό υγρό επίσης προστατεύει το μωρό
σας από μικροχτυπήματα στην κοιλιακή σας χώρα. Ωστόσο, μετά την 39η εβδομάδα η
ποσότητα του αμνιακού υγρού αρχίζει να μειώνεται, με αποτέλεσμα το μωρό σας να
γίνεται πιο ευάλωτο.


Αφήστε μια απάντηση