Μενού

Πλακούντας και γέννα

Μετά τη γέννα, η μήτα σας συστέλλεται και ο πλακούντας αποκολλάται από τα
τοιχώματα της μήτρας. Ο πλακούντας τότε αποβάλλεται από εκεί ακριβώς από όπου
βγήκε το μωρό. Αυτό είναι το τρίτο στάδιο της γέννας.


Αφήστε μια απάντηση