Μενού

Αμνιοπαρακέντηση

Μια ειδική μεν, απλή δε εξέταση κατά την οποία γίνεται λήψη αμνιακού υγρού τη 18η-22η εβδομάδα της κύησης. Το αμνιακό υγρό περιέχει εμβρυϊκά κύτταρα που εξετάζονται και δείχνουν σε διάστημα 3-7 ημερών αν το έμβρυο έχει χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Η πλέον γνωστή είναι η τρισωμία 21 (στο συγκεκριμένο ζεύγος χρωμοσωμάτων εντοπίζεται ένα επιπλέον), που είναι υπεύθυνη για το Σύνδρομο Down.επίσης, εντοπίζονται άλλες δύο σοβαρές τρισωμίες, οι 13 και 18, που αντιστοιχούν επίσης στα Σύνδρομα Patau και Edward.


Αφήστε μια απάντηση