Μενού

Προγεννητικός έλεγχος

Ο προγεννητικός έλεγχος γίνεται με τρείς επιμέρους λόγους. Οι λόγοι είναι : Α) Για την ανίχνευση παθήσεων της μητέρας που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία του παιδιού. Β) Για την ανίχνευση ανωμαλιών στο έμβρυο. Γ) Για τον προσδιορισμό της πιθανότητας να πάσχει το έμβρυο από κάποια χρωμοσωμική βλάβη.


Αφήστε μια απάντηση