Μενού

Χοριακή τροφοβλάστηση.

Στην πρώιμη αμνιοπαρακέντηση γίνεται λήψη χοριακής λάχνης, που ουσιαστικά αποτελεί προεξοχή του πλακούντα, Η χοριακή λάχνη ή τροφοβλάστη είναι γενετικά ταυτόσημη με το έμβρυο, οπότε η εξέτασή της μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για τα γονίδια και τα χρωμοσώματα του και μάλιστα εξαιρετικά νωρίς, μέσα στο 1ο τρίμηνο.


Αφήστε μια απάντηση