Μενού

ΘΗΛΑΣΜΟΣ

Σε κάθε θηλασμό πρέπει να προσφέρονται και οι δύο μαστοί. Το καλύτερο ερέθισμα για την παραγωγή γάλακτος είναι η κένωση και των δύο μαστών. Με 5 λεπτά θηλασμού, το νεογνό λαμβάνει τα 2/3 περίπου του γάλακτος που περιέχει κάθε μαστός. Το νεογνό θηλάζει περίπου 15-20 λεπτά είτε θηλάζοντας από τον ένα και τον άλλον μαστό, είτε εναλλάξ και από τους δύο ταυτόχρονα.


Αφήστε μια απάντηση