Μενού

Πεϊκή δυσμορφοφοβία

Η “πεϊκή δυσμορφοφοβία” ( η υποκειμενική εντύπωση των αντρών – που δεν ταυτίζεται με τις αντικειμενικές εκτιμήσεις – να αισθάνονται ότι έχουν “μικρό πέος”) διακρίνεται σε “αισθητικού” τύπου (65%) όταν το μέγεθος του χαλαρού πέους δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις και σε “λειτουργικού” τύπου (35%) όταν αυτό συμβαίνει με το πέος σε κατάσταση στύσης.


Αφήστε μια απάντηση