Μενού

Σπέρμα και όγκος

Ο ελάχιστος όγκος του σπέρματος που εκσπερματώνεται πρέπει να είναι πάνω από δύο χιλιοστόλιτρα και η συγκέντρωση του σε σπερματοζωάρια να είναι άνω των είκοσι εκατομμυρίων. Κάτω από αυτόν τον αριθμό λέμε ότι ο ασθενής πάσχει από ολιγοσπερμία και αν δεν υπάρχει κανένα σπερματοζωάριο λέμε ότι πάσχει από αζωοσπερμία.


Αφήστε μια απάντηση