Μενού

Σπέρμα και στρες

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, έχει διαπιστωθε,ί ότι οι άνδρες που
βρίσκονται σε κατάσταση στρες, παράγουν μεγαλύτερο ποσοστό σπερματοζωαρίων
ανώμαλης μορφολογίας.


Αφήστε μια απάντηση