Μενού

Διακεκομμένη συνουσία

Είναι ίσως η παλαιότερη και πιο διαδεδομένη μέθοδος. Ο άνδρας αποτραβιέται από τον κόλπο πριν από την εκσπερμάτιση.
Μειονεκτήματα: Απαιτεί ισχυρό αυτοέλεγχο, γι’ αυτό και έχει πολύ χαμηλά ποσοστά επιτυχίας. Η παραμικρή καθυστέρηση σημαίνει αποτυχία. Εκτός αυτού, τα υγρά που εκκρίνονται λίγο πριν από την εκσπερμάτιση περιέχουν σπερματοζωάρια.


Αφήστε μια απάντηση