Μενού

Το σημείο G

Υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις ότι ορισμένες γυναίκες έχουν μεγαλύτερη
ευαισθησία σε μια περιοχή που βρίσκεται στο πάνω μέρος το ανοίγματος του κόλπου
και ότι η διέγερση αυτού του σημείου οδηγεί σε οργασμό, διαφορετικής έντασης για
κάθε γυναίκα. Ωστόσο, το σημείο G δεν εντοπίζεται σε όλες τις γυναίκες.


Αφήστε μια απάντηση