Μενού

Χλαμύδια και στειρότητα

Όταν μια γυναίκα δεν αντιμετωπίσει έγκαιρα τα χλαμύδια, μπορεί οι σάλπιγγες της
να πάθουν ακόμα και μόνιμη βλάβη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί τελικά να κάνει
παιδί. Τα χλαμύδια επηρεάζουν και το σπέρα των ανδρών και περιορίζουν τη
γονιμότητα του. Ωστόσο, μετά από μια σωστή φαρμακευτική αγωγή, το σπέρμα αποκτά
ξανά την κανονική το σύσταση, ύστερα από περίπου 2-3 μήνες. Πολύ σπάνια, αν τα
χλαμύδια οδηγήσουν σε απόφραξη του σπερματικού πόρου, μπορεί να προκληθεί και
μόνιμο πρόβλημα στειρότητας στους άνδρες.


Αφήστε μια απάντηση