Μενού

Εντόσθια

Τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση ενοσθίων έχει απαγορευτεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα εντόσθια των αρνιών δεν εξαιρούνται από τον περιορισμό αυτόν .
Ωστόσο για κοκορέτσι καταναλώστε αρνίσια εντόσθια ζώων μικρότερων του ενός έτους
που φέρουν τη σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου .


Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr