Μενού

Λαχανικά και ξίδι

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι πλένοντας εκτός από νερό και με ξίδι τα λαχνικά, αυτά αποκτούν μια επιπλέον ασπίδα προστασίας απέναντι στα μικρόβια. Πράγματι, το ξίδι δημιουργεί ένα όξινο περιβάλλον στο οποίο δε μπορούν να ζήσουν ορισμένοι μικροοργανισμοί. Από την άλλη πλευρά, όμως πολλοί είναι και αυτοί που επιβιώνουν σε ανάλογες συνθήκες, οπότε μάλλον είναι άσκοπο να το χρησιμοποιείτε παντού και πάντα.


Αφήστε μια απάντηση