Μενού

Ο ΚΑΠΝΟΣ

Ψηλός , ψηλός καλόγερος ,
και κόκαλα δεν έχει ….


Αφήστε μια απάντηση