Μενού

Μάζα – Χιλιόγραμμο

– Μέγεθος: Μάζα.
– Μονάδα: Χιλιόγραμμο (Kg)
– Ορισμός:Το χιλιόγραμμο (kg) είναι η μονάδα της μάζας είναι ίση με τη μάζα του διεθνούς πρωτοτύπου του χιλιογράμμου.
– Σημείωση: Αυτό το διεθνές πρωτότυπο είναι κατασκευασμένο από λευκόχρυσο-ιρίδιο και κρατιέται στο διεθνές γραφείο των βαρών και των μέτρων, (BIPM),Παρίσι, Γαλλία.
– Το διεθνές χιλιόγραμμο πρωτοτύπων για τη μάζα που έγινε το 1889, χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα και είναι το τελευταίο πρότυπο αναφοράς εξαιτίας του γεγονότος ότι όλες οι προσπάθειες για να σχετιστεί μέχρι σήμερα η μονάδα βάσης της μάζας με μια άλλη φυσική σταθερά με μεγάλη ακρίβεια έχουν αποτύχει. Τα διεθνή ιδρύματα μετρολογίας έχουν αντίγραφα του, τα οποία ονομάζονται εθνικά πρωτότυπα. Κάθε ένα από τα εθνικά πρωτότυπα συγκρίνεται τακτικά με το διεθνές αντίστοιχό του. Εντούτοις, τα διάφορα εθνικά πρωτότυπα παρουσιάζουν όλο και περισσότερη αποκλιση μεταξύ τους. Οι επιστήμονες, επομένως, ψάχνουν εντατικά μια μέθοδο από την οποία η μονάδα της μάζας, επίσης, μπορεί να βασιστεί πάνω σε μια θεμελιώδη σταθερά.


Αφήστε μια απάντηση