Μενού

Μήκος – Μέτρο

– Μέγεθος: Μήκος.
– Μονάδα: Μέτρο (m)
– Ορισμός:Το μέτρο (m) είναι το μήκος της απόστασης που ταξιδεύει το φως στο κενό κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος ίσο με 1/299 792 458 δευτερόλεπτα.
– Ο ορισμός του μέτρου είναι άμεσα εξαρτώμενος απο ορισμό της μονάδας του χρόνου και προσδιορίζει επακριβώς την τιμή της ταχύτητας του φωτός, c= 299 792 458 m/s.
– Η υλοποίηση της μονάδας του μήκους πραγματοποιείται με την χρήση λέιζερ σταθεροποιημένης συχνότητας και μεθόδων συμβολομετρίας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την διακρίβωση πρότυπων πλακιδίων μήκους.


Αφήστε μια απάντηση