Μενού

Ποσότητα ουσίας – Μολ

– Μέγεθος: Ποσότητα ουσίας
– Μονάδα: Μολ (mol)
– Ορισμός: Το μολ (mol) είναι το ποσό ουσίας ενός συστήματος που περιέχει τόσες στοιχειώδεις οντότητες όσα είναι τα άτομα σε 0.012 χιλιόγραμμα του άνθρακα 12.
– Όταν το μολ χρησιμοποιείται, οι στοιχειώδεις οντότητες πρέπει να προσδιορίζονται και μπορεί να είναι άτομα, μόρια, ιόντα, ηλεκτρόνια, άλλα σωματίδια ή προσδιορισμένες ομάδες τέτοιων σωματιδίων. Δεδομένου ότι τα μεμονωμένα μόρια είναι παρά πολύ μικρά, και ο αριθμός μορίων στις μακροσκοπικές ποσότητες ουσιών είναι παρά πολύ μεγάλος είναι απίθανο από οποιαδήποτε κανονική μετρητική διαδικασία να υπολογίσει τον ακριβή αριθμό. Δηλαδή το μολ δείχνει περιφραστικά έναν πολύ μεγάλο αριθμό: τον αριθμό των σωματιδίων που περιλαμβάνονται στη μάζα μιας ουσίας, η οποία αντιστοιχεί στην ατομική της μάζα σε g. Στην περίπτωση του άνθρακα (ο οποίος έχει ατομική μάζα 12u) ο αριθμός μορίων που περιλαμβάνονται σε 12 g. Ο αριθμός οντοτήτων σε ένα μολ είναι γνωστός ως σταθερά Avogadro και είναι πάντα ο ίδιος με αριθμητική τιμή περίπου 6,022*1023


Αφήστε μια απάντηση