Μενού

Χρόνος – Δευτερόλεπτο

– Μέγεθος: Χρόνος
– Μονάδα: Δευτερόλεπτο (s)
– Ορισμός:Το δευτερόλεπτο (s) είναι η διάρκεια 9 192 631 770 περιόδων της ακτινοβολίας που αντιστοιχεί στη μετάβαση μεταξύ των δύο ανωτέρων επιπέδων της κατάστασης ελαχίστης ενέργειας του ατόμου του καισίου 133.
– Τα χρονικά τμήματα στις ζωές των ανθρώπων είναι βασισμένα στην περιστροφή της γης στον άξονα του (ημέρα) και τη μετάβαση της γης γύρω από τον ήλιο (έτος). Οι πάντα ακριβέστερες μετρήσεις έχουν εμφανίσει, εντούτοις, ότι αυτές οι πλανητικές μετακινήσεις δεν είναι αρκετά σταθερές για τις απαιτήσεις της ακρίβειας. Κατά συνέπεια, η μονάδα του χρόνου καθορίζεται σήμερα από ένα ατομικό γεγονός. Με ένα ατομικό ρολόι(καισίου) σήμερα μια ακρίβεια καλύτερη από 10 ns ανά ημέρα μπορεί να επιτευχθεί, ενώ η περιστροφή της γης είναι αβέβαιη μέχρι μερικά ms ανά ημέρα.


Αφήστε μια απάντηση