Μενού

Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος

Είναι ένας Φυσικός Νόμος της Θερμοδυναμικής. Σύμφωνα με το “δεύτερο Θερμοδυναμικό αξίωμα”, η εντροπία, δηλαδή η αταξία ενός συστήματος τείνει, αν αφεθεί μόνο του, να αυξηθεί.
Δηλαδή δεν μπορεί από μόνο του ένα σύστημα να πάει σε κατάσταση μεγαλύτερης τάξης, αλλά τείνει σε κατάσταση μεγαλύτερης αταξίας. (Το θερμοδυναμικό αυτό αξίωμα διατύπωσε και απέδειξε ο λόρδος Kelvin, το 1859).
Με άλλα λόγια, ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής απαγορεύει (μεταξύ των άλλων) σε δύο σώματα ίσης θερμοκρασίας, που είναι σε επαφή μεταξύ τους και απομονωμένα από το περιβάλλον, από το να εξελιχθούν σε μια κατάσταση στην οποία το ένα από τα δύο να έχει μια σημαντικά υψηλότερη θερμοκρασία από το άλλο.
Ο δεύτερος νόμος εκφράζεται επίσης και ως εξής: σε ένα απομονωμένο σύστημα, η εντροπία δεν μειώνεται ποτέ.


Αφήστε μια απάντηση