Μενού

Νόμος Στέφαν-Μπόλτζμαν

Ο νόμος Στέφαν-Μπόλτζμαν, γνωστός και ως νόμος του Στέφαν, δηλώνει ότι η ολική ενέργεια που ακτινοβολείται από την μονάδα επιφάνειας ενός μελανού ή ενός φαιού σώματος (RT) και ονομάζεται φασματική εκπομπή ή αφετική ικανότητα ή φάσμα της ακτινοβολίας, είναι ευθέως ανάλογη της τέταρτης δύναμης της απόλυτης θερμοκρασίας του (T)


Αφήστε μια απάντηση