Μενού

ΑΓΚΙΤΑΤΣΙΑ

Πρόκειται για πολιτικό όρο και σημαίνει τον τρόπο πολιτικής επίδρασης στις μάζες με συζητήσεις, διαλέξεις , ομιλίες σε πολιτικές συγκεντρώσεις ….


Αφήστε μια απάντηση