Μενού

ΑΙΡΕΣΗ

Σύνολο αντιλήψεων που έρχεται σε αντίθεση με κατεστημένες ή γενικότερα παραδεκτές θρησκευτικές , πολιτικές ή και φιλοσοφικές αρχές . Αίρεση σημαίνει ακόμη την προτίμηση σε απόψεις που ερμηνεύουν διαφορετικά παγιωμένες αντιλήψεις .


Αφήστε μια απάντηση