Μενού

ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Μέθοδος διδασκαλίας που στηρίζεται στην εκπαίδευση των λιγότερων ικανών και πιο αδύνατων μαθητών από άριστους συμμαθητές τους ή τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων ( στην Ελλάδα εφαρμόστηκε μέχρι το 1880 ).


Αφήστε μια απάντηση